Publicita projektu

Vytisknout
Aktualizováno pondělí 22. listopad 2021 14:27

Účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

oblast podpory: Regionální rozvoj

Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Smlouva č. OLP/2121/2020

 Účel určení dotace:

Název projektu:

,,Modernizace kuchyně v Mateřské škole Noviny pod Ralskem"

Příjemce dotace: Obec Noviny pod Ralskem

Realizace projektu: od 1.6.2020 do 30.9.2021

 Celkové náklady projektu 1.194.506,37 Kč

Dotace z rozpočtu Libereckého kraje 300.000,- Kč

Vlastní zdroje 894.506,37 Kč