Dotace

Vytisknout
Aktualizováno pondělí 21. květen 2018 15:03


Rok 2017

Liberecký kraj

Magistrála Ploučnice - úsek Noviny pod Ralskem

Projektová dokumentace na část cyklomagistrály do stupně stavebního povolení.

Investiční účelová dotace.

Celkové náklady na projekt  215.172,-  Kč

Výše dotace z rozpočtu LK   150.620,40 Kč

Vlastní zdroje obce          64.551,60 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2016

Ministerstvo kultury

Oprava tarasní zdi u kaple

Ohradní zeď na částech pozemků st. p.č. 58 a p.p.č. 961, která je nedílnou součástí areálu kaple Nejsvětější Trojice v k.ú. Noviny pod Ralskem, rejstříkové číslo ÚSKP 23055/5-3160, k.ú. a obec Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.

Neinvestiční projekt

celkové výdaje projektu       247.929,- Kč

celková výše přiznané dotace  150.000,- Kč

náklady obce                   97.929,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2016

Ministerstvo životního prostředí

Nákup techniky na svoz bioodpadů v obci

CZ.1.02/4.1.00/15.27524 Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Noviny pod Ralskem

Nákup traktorového nosiče kontejnerů 1 ks

Lisovací kontejner - vyklápěč nádob na svoz bioodpadu 1 ks

Kontejner 7 ks

Nádoby na bioodpad 50 ks

Štěpkovač 1 ks

Investiční projekt

celkové výdaje projektu         1.630.898,- Kč

celková výše přiznaných dotací     76.103,- Kč dotace SFŽP

                                1.293.751,- Kč dotace FS

náklady obce                      261.044,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2015

Ministerstvo životního prostředí

Dětské hřiště v přírodním stylu v areálu MŠ Noviny pod Ralskem

CZ.1.02/7.1.00/15.29331 Dětské hřiště v přírodním stylu v areálu MŠ Noviny pod Ralskem

Investiční projekt

celkové výdaje projektu         1.099.966,00 Kč

celková výše přiznaných dotací     54.594,20 Kč dotace SR

                                  928.101,40 Kč dotace ERDF

náklady obce                      117.270,40 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2014-2015

Operační program životního prostředí - žadatel Mikroregion Podralsko

Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro Mikroregionu Podralsko II

Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování bezdrátového rozhlasu, hladinového čidla, hlásných profilů a řídící stanice

celkové výdaje projektu         8.947.621,- Kč

celková výše přiznaných dotací  7.605.477,- Kč dotace z fondu EU

                                  447.381,- Kč dotace SFŽP ČR

náklady 7 obcí                    984.973,- Kč

náklady obce                      171.524,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2014

Ministerstvo kultury

Zvýšení a zkvalitnění služeb veřejné knihovny v Novinách pod Ralskem- nákup projektoru

celkové výdaje projektu       37.356,- Kč

celková výše přiznané dotace  20.000,- Kč

náklady obce                  17.356,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2011-2013

Dotace od Regionální rady Severovýchod - žadatel Mikroregion Podralsko

Zelená cyklomagistrála Ploučnice - Úsek Osečná- Noviny pod Ralskem (Průrva) v rámci Mikroregionu Podralsko

celkové výdaje projektu         56.016.001,51 Kč

celková výše přiznaných dotací  51.461.824,49 Kč

náklady obce                       331.612,-  Kč 0,588 km

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2012

Ministerstvo kultury

Název grantu: Veřejné informační služby knihoven - VISK3

Rozšíření automatizovaného knihovního systému o webový katalog a rozšíření počtu stanic (serveru) pro uživatele v Místní knihovně.

celkové výdaje projektu       34.480,- Kč

celková výše přiznané dotace  19.000,- Kč

náklady obce                  15.480,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2010

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

SZIF reg. č. 08/005/41200/050/000669

Projekt - Oddychová zóna u obecního úřadu Noviny pod Ralskem

celkové výdaje projektu       328.422,- Kč

celková výše přiznané dotace  251.259,- Kč

náklady obce                   77.163,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2010

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

SZIF reg. č. 09/007/41200/050/000861

Projekt - Modernizace sportovního areálu v obci Noviny pod Ralskem

celkové výdaje projektu       898.340,- Kč

celková výše přiznané dotace  656.772,- Kč

náklady obce                  241.568,- Kč

+ další náklady obce

oplocení                      346.032,- Kč

dětské hřiště Tomovy parky    179.715,- Kč

altán                         118.700,- Kč

přístřešky                     51.000,- Kč

písek                          17.858,- Kč dopadové plochy

lavice                         21.700,- Kč cca 735.000,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj

Noviny pod Ralskem - 2 domácnosti - povodně srpen 2010

celkové příspěvky             60.000,- Kč

celková výše přiznané dotace  60.000,- Kč

náklady obce                       0,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2009

Ministerstvo vnitra

Projekt CzechPOINT -kontaktní místa

celkové výdaje projektu       93.927,- Kč

celková výše přiznané dotace  79.837,- Kč

náklady obce                  14.090,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2006

Ministerstvo kultury

Název grantu: Veřejné informační služby knihoven - VISK3 - Nákup knihovnického systému Clavius

Název projektu: Zahájení automatizace v Místní knihovně Noviny pod Ralskem

celkové výdaje projektu       27.759,50 Kč

celková výše přiznané dotace  15.000,-  Kč

náklady obce                  12.759,50 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2005

Fond investic Libereckého kraje

Vodovod Noviny pod Ralskem - 2.část

celkové výdaje projektu       862.297,- Kč

celková výše přiznané dotace  338.400,- Kč

prvotní náklady obce          523.897,- Kč

Poté prodej vodovodu Severočeské vodárenské

společnosti a.s. za cenu      474.000,- Kč

celkové náklady za obec        49.897,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2004

Grantový fond kraje - program č. 15

Oprava střechy objektu MŠ

celkové výdaje projektu      180.182,90 Kč

celková výše přiznané dotace 100.000,-  Kč

celkové náklady za obec       80.182,90 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Noviny pod Ralskem 2018, ing. Košťál Lubomír, Lazárová Renata .webmaster.