Informace o bioodpadu

Vytisknout
Aktualizováno čtvrtek 21. leden 2016 18:34

Informace o bioodpadu 

Vážení spoluobčané,

pro rok 2016 obec získala dotaci ve výši 1.522.061,- Kč, kdy spoluúčast obce je ve výši 261.044,- Kč a byla poskytnuta z Operačního programu životního prostředí a Evropské unie - Fondu soudržnosti. V rámci této dotace obec získala 50 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l, mobilní štěpkovač, traktorový nosič kontejnerů, 7 ks velkoobjemových kontejnerů a vyklápěcí lisovací nástavbu.  Nyní vlastní své nádoby, které také bude sama svážet dle svozového kalendáře, který bude k dispozici do 1.3.2016. Pokud máte zájem o nové nádoby, dostavte se prosím v pracovní dny k podepsání Předávacího protokolu nádoby na bioodpad. Nové nádoby budou expedovány v průběhu měsíců ledna a únoru. Komu nestačí kapacitně nádoba na bioodpad o objemu 240 l a má zájem o likvidaci bioodpadu, může se také nahlásit na OÚ, kde dle došlých žádosti budou určena stanoviště velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, které budou sváženy v průběhu roku zdarma a v určených frekvencích dle růstu zeleně. Na větve a dřevní hmotu budou v průběhu sezóny přistavěny kontejnery, do  kterých je možné také předat zdarma odpad, který bude následně štěpkován a vyprodukovaná hmota bude dále použita. 

                 Do nádob patří  zbytky zeleniny a ovoce (jadřince, listy a nať zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů a pod.), čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajíček a zbytky potravin rostlinného původu.

                 Dále odpady rostlinného původu jako je posekaná tráva, listí , zbytky rostlin, listí a kořeny zeleniny, plevel, květiny, kousky keřů do velikosti 30 cm, seno, sláma apod.

                 Do nádoby nepatří zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a ostatní odpady (např. papír, plasty, sklo, kovy.....).                        

                                                                                                                              Jan Moravec

                                                                                                                              místostarosta obce

 Kontakt: Obecní úřad Noviny pod Ralskem, tel. 487/863129, 604255528  

 Úřední hodiny:

 

Po 

7:00 - 11:30

12:00 - 17:00

Út

7:00 - 11:30

12:00 - 13:00

St

7:00 - 11:30

12:00 - 15:00

Čt

7:00 - 11:30

12:00 - 15:00

7:00 - 11:30

12:00 - 13:00