Heraldika

Vytisknout
Aktualizováno čtvrtek 18. říjen 2012 8:37

IKONOGRAFIE ZNAKU A PRAPORU

images/n.gifejstarší poznatelná historie kraje i obce je pevně spojena s významným českým rodem pánů z Vartenberka. První oficiální zpráva o obci pochází až z roku 1504, kdy byl před prodejem panství Stráž (Vartenberk) učiněn soupis majetku. Historiky byl vysloven předpoklad, že vsi Pertoltice, Postřelná, Grunov, Brniště a Lilant (Noviny pod Ralskem) patřily k nejstaršímu příslušenství hradu Vartenberk již v době, kdy jeho držitelem byl Jan I. z Vartenberka (+1316).

Obec leží mezi kopci Lipkou a Ralskem, na obou březích říčky Ploučnice. Na konci 14. století byl na vrcholu Ralska postaven výšinný hrad. Stavebníka Jana z Vartenberka (+1433) jeho současníci nazývali Janem z Ralska, či také Jan Ralsko. Po husitských válkách se v držení hradu vystřídalo několik majitelů. Vartenberkové přišli o hrad a příslušné panství definitivně v roce 1504.

 

images/p.gifrvní zachované pojmenování obce znělo "Lilant" (1504). Další názvy zněly: "Nayland" (1544), "w Lilanthu" (1547), "Nowina" (1633), "Neylendt" (1654), "Neuland" (1720, 1790, 1834).

Etymologický výklad pojmu "novina" mluví o nové zemi a označuje pozemek, který byl kultivován na ornou půdu. Vzniklo nové pole. Novinami se také nazývala ta pole, která byla ve středověkém trojpolním způsobu obdělávání půdy znovu obnovena po úhoru.

 

images/n.gifa začátku 14. století se znak vartenberského rodu ustálil do podoby štítu polceného zlatě a černě. Kompletní erb doplňovala přilbice s přikřívadly černo-zlatými a klenotem dvou orlích křídel. Vnitřní strana křídel byla zlatá, vnější černá a posetá zlatými srdíčky.

Znak obce Noviny pod Ralskem byl navržen jako štít dělený. Nahoře je černé pole poseté zlatými srdíčky a dole čtyřikrát polcené zeleně a zlatě.

Horní polovina znaku je inspirována černým křídlem posetým zlatými srdíčky z klenotu erbu pánů z Vartenberka. Připomínají se tak nejstarší dějiny obce a jejího nejbližšího okolí. Připomínka zahrnuje i existenci vartenberského hradu na vrcholu kopce Ralsko, který je v názvu obce.

Dolní část znaku, ve které se střídají pruhy zelený a zlatý, může evokovat představu uspořádání plužiny do podlouhlých, vedle sebe ležících lánů. V zelených a zlatých pruzích lze spatřovat "noviny", čili obdělaná pole. Do jisté míry je zde naplněna představa o "mluvícím" znaku.

 

images/p.gifodoba praporu je totožná s podobou znaku. Horní polovina znakového štítu je v praporu zastoupena žerďovým černým svislým pruhem se žlutými srdíčky. Dolní polovina se v praporu opakuje střídavě zelenými a žlutými pruhy. Prapor tak má se znakem schopnost shodnou ikonografické výpovědi.

 POPIS ZNAKU

 images/sh.giftít dělený. Nahoře v černém poli deset zlatých srdíček (3, 4, 3). Dole pole čtyřikrát dělené zeleně a zlatě. 

  images/znaknovin.gif

 POPIS PRAPORU

List praporu tvoří pět pruhů - zelený, žlutý, zelený, žlutý a zelený. V žerďové části svislý černý pruh do 1/3 délky listu a na něm deset, k hornímu lemu otočených, zlatých srdíček (3, 4, 3). 

Vlajka Novin pod Ralskem

AUTOR HERALDIKY

Vážený pane starosto,

vážené Obecní zastupitelstvo,

vážení občané obce Noviny pod Ralskem,

 přeji Vám i budoucím, abyste své nové obecní symboly přijali jako výsostná znamení nevšední hodnoty. Aby znak, prapor i pečeť sloužily ku prospěchu obce jako zřetelná součást sebevědomí, hrdosti a zdravého patriotismu občanů v ní žijících. Věřím, že byl položen základ k tradici, která ve svém trvání překoná tuto dobu a stane se svědkem rozkvětu obce, její prosperity a života dobrých lidí.

 Jako autor návrhů znaku a praporu Vaší obce Vás žádám o zachování vědomosti o mém autorství a o umožnění využívat kreslených, malovaných, tištěných, kopírovaných a také jiným způsobem provedených podob Vámi schváleného a předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného obecního znaku a praporu k vědecké, publikační a výstavní činnosti. Zároveň si vyhrazuji právo volného disponování s nepřijatými návrhy znaky a praporu. 

 

Stanislav Kasík

V Roudnici nad Labem, 28. dubna 1998 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Noviny pod Ralskem 2018, ing. Košťál Lubomír, Lazárová Renata .webmaster.